SFA er en organisasjon som er den første i verden som har jobbet med bærekrafts standard for kasjmir. Organisasjonen fokuserer på forsking og utvikling – der dyrevelferd, planteliv, vannressurser og arbeidsforhold står sterkt. De hjelper produsentene med å holde kravene og gjennomføre opplæring. De jobber på tvers av kasjmir industrien i fra gjeterne, fabrikkene, myndighetene og natur vernene. Der dyrevelferd og arealforvaltning står høgt slik at vannressursene ikke blir oppbrukt og steppene ikke blir nedslitt av beitedyr.

Cashmere House har stort fokus på at alle våre leverandører er medlem i denne organisasjonene som leverer kasjmir til oss.

Written by Morten Minde